Model referencyjny ISO/OSI

Ponieważ w różnych książkach na temat modelu referencyjnego wypisywane są różne rzeczy (co niestety często wynika z niskiej jakości tłumaczeń i redakcji podręczników polskojęzycznych) poniżej przedstawiam krótki opis, tego czym model jest na prawdę i czym zajmują się jego poszczególne warstwy. Zainteresowanych odsyłam do normy ISO/IEC 7498, którą można znaleźć tutaj
Celem modelu jest zaproponowanie podstawowych pojęć pomocnych przy tworzeniu standardów łączenia systemów oraz określenie obszarów działania tychże standardów. Omawiana norma ISO/OSI zawiera zatem specyfikację poszczególnych obszarów działania obecnych i przyszłych protokołów, dzieli wszystkie problemy związane z transportem danych w sieciach na grupy zwane warstwami.
Warstwa fizyczna odpowiedzialna jest za transport pojedynczych bitów oraz specyfikacje elektromagentycznych i mechanicznych właściwości mediów transmisyjnych. Uwaga: same media nie znajdują się "w modelu", albowiem nie są one "obszarem działania" ani "problemem"
Warstwa łącza danych (lub, jak wolą niektórzy "łączenia danych") zajmuje się łączeniem bitów w ramki, adresowaniem fizycznym, wykrywaniem błędów transmisyjnych i ich korekcją. W tej warstwie wprowadza się też pojęcie transmisji połączeniowej i bezpołączeniowej.
Warstwa sieci zajmuje się adresowaniem logicznym i trasowaniem (routingiem)
Warstwa transportu odpowiada za zapewnienie "przezroczystego" połączenia pomiędzy jednostkami warstwy sesji (stąd mówi się czasem, że ukrywa to co dzieje się w warstwach dolnych przed warstwami górnymi) oraz dostarcza mechanizmów połączeń typu "end-to-end" różnicując między innymi aplikacje działające na poszczególnych hostach (w przypadku protokołów stosu TCP/IP za pomocą numerów portów)
Warstwa sesji odpowiada za zarządzanie przebiegiem dialogu pomiędzy systemami (w tej warstwie występują takie pojęcia jak np. "simplex" czy "half-duplex")
Warstwa prezentacji jest odpowiedzialna za kodowanie i szyfrowanie przesyłanej informacji
Warstwa aplikacji zajmuje się specyfikacją interfejsu, który wykorzystują programy do przesyłania danych do sieci (poprzez kolejne warstwy modelu ISO/OSI).
Oprócz modelu ISO/OSI istnieje model zwany modelem Departamentu Obrony Rządu USA (Department of Defence, DoD) opisujący, to co dzieje się w stosie protokołów TCP/IP, dzielący zagadnienia sieciowe na 4 warstwy: procesów/aplikacji, host-to-host, intersieci i dostępu do sieci. Oba modele (ISO/OSI i DoD) opisują to samo, więc można je łatwo ze sobą porównać (tabela poniżej). Żeby było jeszcze trudniej, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) wprowadził własny podział przy normalizacji protokołów I i II warstwy (w szczególności rodziny ethernet), dzieląc je odpowiednio: II warstwę na podwarstwy Logical Link Control (LLC) i Media Access Control (MAC) a I warstwę na podwarstwy Physical Coding Sublayer (PCS), Physical Medium Attachment (PMA) oraz Physical Medium Dependent (PMD). Jak się to wszystko ma do siebie, pokazuje rysunek poniżej.Zaciskanie skrętki
Podstawowe struktury danych w sieciach
Ethernet Frame Format
    0                   1                   2                  0 1 2 3 
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2   46-1500 B
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+... ........+-+-+-+-+
   | Dest  MAC | Source MAC| T |    data octets ...           | CRC   |
   +--------------------------------------------- ... ........+-+-+-+-+

IPv4 Header Format
    0                   1                   2                   3  
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
   |Version|  IHL  |Type of Service|          Total Length         |
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
   |         Identification        |Flags|      Fragment Offset    |
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
   |  Time to Live |    Protocol   |         Header Checksum       |
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
   |                       Source Address                          |
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
   |                    Destination Address                        |
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
   |                    Options                    |    Padding    |
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

TCP Format
    0                   1                   2                   3  
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
   |          Source Port          |       Destination Port        |
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
   |                        Sequence Number                        |
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
   |                    Acknowledgment Number                      |
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
   |  Data |           |U|A|P|R|S|F|                               |
   | Offset| Reserved  |R|C|S|S|Y|I|            Window             |
   |       |           |G|K|H|T|N|N|                               |
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
   |           Checksum            |         Urgent Pointer        |
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
   |                    Options                    |    Padding    |
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
   |                             data                              |
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

User Datagram Header Format
  
     0      7 8     15 16    23 24    31  
    

+--------+--------+--------+--------+ 
    
|     Source      |   Destination   | 
    
|      Port       |      Port       | 
    
+--------+--------+--------+--------+ 
    
|                 |                 | 
    
|     Length      |    Checksum     | 
    
+--------+--------+--------+--------+ 
    
|                                     
    
|          data octets ...            
    
+---------------- ...                 User Datagram Pseudo Header Format

     0      7 8     15 16    23 24    31 
    

+--------+--------+--------+--------+
    
|          source address           |
    
+--------+--------+--------+--------+
    
|        destination address        |
    
+--------+--------+--------+--------+

|  zero  |protocol|   UDP length    |
    
+--------+--------+--------+--------+

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz