Dydaktycznie o cyberbezpieczeństwie

  • Krawczyk P.: Bezpieczeństwo informatyczne szkół i instytucji publicznych https://ipsec.pl/informatyzacja/bezpieczenstwo-informatyczne-szkol-instytucji-publicznych-poradnik.html 
  • 10 rad podnoszących bezpieczeństwo komputera od Niebezpiecznik.pl http://nbzp.cz/10-porad-bezpieczenstwa
  • Materiały dydaktyczne Fundacji Orange https://fundacja.orange.pl/strefa-wiedzy/materialy-edukacyjne-dla-nauczycieli-i-wolontariuszy/  
  • Materiały dydaktyczne Fundacji Dzieci Niczyje https://fdds.pl  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz