Dydaktycznie o cyberbezpieczeństwie

  • Krawczyk P.: Bezpieczeństwo informatyczne szkół i instytucji publicznych https://ipsec.pl/informatyzacja/bezpieczenstwo-informatyczne-szkol-instytucji-publicznych-poradnik.html 
  • 10 rad podnoszących bezpieczeństwo komputera od Niebezpiecznik.pl http://nbzp.cz/10-porad-bezpieczenstwa
  • Materiały dydaktyczne Fundacji Orange https://fundacja.orange.pl/strefa-wiedzy/materialy-edukacyjne-dla-nauczycieli-i-wolontariuszy/  
  • Materiały dydaktyczne Fundacji Dzieci Niczyje https://fdds.pl  
  • Akademia NASK - dużo różnych materiałów np.
  • Europejski system oznaczeń PEGI https://pl.wikipedia.org/wiki/Pan_European_Game_Information 
  • Safer Internet https://www.saferinternet.pl (inicjatywa NASK i Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę) - między innymi matriały dydaktyczne online dla dzieci, rodziców i profesjonalistów

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz