poniedziałek, 14 sierpnia 2017

Nowa książka

http://cybra.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=15023 
Prawdopodobnie najstarszą funkcjonującą firmą na świecie jest Nishiyama Onsen Keiunkan - hotel wraz z zespołem basenów termalnych położony w prefekturze Yamanashi w centralnej części wyspy Honsiu. Założony w roku 705 jest obecnie zarządzany przez pięćdziesiątego drugiego potomka właściciela (choć, mówiąc o "potomku", należy pamiętać o - praktykowanym od czasów późnego średniowiecza w Japonii - zwyczaju adopcji dorosłych osób niespokrewnionych ze sobą). Polskie firmy, z oczywistych względów, nie mogą liczyć na trzynaście wieków tradycji. Najstarsze (m.in. kopalnia soli w Wieliczce oraz kilka browarów) liczą sobie co najwyżej siedem stuleci. Przeważająca liczba firm ginie jednak stosunkowo młodo, w kilku pierwszych latach istnienia: w końcu - patrząc z punktu widzenia właściciela - nie jest rolą firmy istnieć długo, ale przynosić duże zyski, lepiej więc zamknąć niedochodowy interes i spróbować szczęścia w innej działalności (podobno przeciętny amerykański milioner ma za sobą kilkanaście nieudanych prób). Patrząc z szerszego punktu widzenia twierdzi się czasami, że brak stabilności w skali mikro zapewnia stabilność w skali makro.

Tym razem wybrałem (a w zasadzie wybraliśmy) się na wycieczkę w stronę ekonomiki przedsiębiorstw, czego efektem jest monografia o badaniach przeżywalności grupy firm utworzonych przy wsparciu z POKL  w ramach kilkunastu projektów realizowanych przez Fundację Inkubator świeżo wydana przez Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej  i udostępniona w sieci. W środku między innymi statystyczne modele funkcji dożycia i próba wyodrębnienia kluczowych czynników sukcesu w oparciu o badanie ankietowe mikroprzedsiębiorców. Zapraszam do lektury.

Szmit A., Lisiak-Felicka D., Szmit M.: Badania przeżywalności firm utworzonych w ramach projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Studium empiryczne dla Fundacji Inkubator, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2017, ISBN 978-83-7283-836-0, http://cybra.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=15023