środa, 16 grudnia 2015

Pożegnanie z PTI

W dniu dzisiejszym złożyłem w Biurze Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego rezygnację z członkostwa w Polskim Towarzystwie Informatycznym. Uczyniłem tak z powodu niemożliwości pogodzenia pełnionych przeze mnie ról społecznych i zawodowych, które wymagają ode mnie bezstronności i niezależności, z pozostawaniem członkiem Towarzystwa, które rozpoczęło kilka dni temu rozwijanie działalności w ramach aliansów biznesowych z uczestnikami gry rynkowej. 
W PTI miałem okazję poznać wiele bardzo ważnych dla mnie Osób, znajomość z którymi pozostanie dla mnie zaszczytem i przyjemnością oraz zdobyć szereg cennych doświadczeń zawodowych i naukowych. Mam szczerą nadzieję na kontynuowanie tych znajomości i kontaktów w przyszłości, z powodów ode mnie niezależnych, już poza Polskim Towarzystwem Informatycznym.